03
nov

Minimer stress på arbejdspladsen og skab trivsel blandt medarbejderne

Flere og flere virksomheder har store udfordringer med et voldsomt sygefravær grundet stress. Selv med dygtige eksperter og medarbejdere, dedikerede ledere og en synlig HR-funktion kan der stadig være årsager til et ekstremt højt sygefravær i organisationen.

Når man først begynder at undersøge hvilke faktorer, der danner basis for det høje fravær forårsaget af stress, er årsagen ofte en kombination af de klassiske faktorer i en moderne virksomhed, der følger med tiden, og konstant er i forandring: mange organisationsændringer, usikkerhed omkring mål og roller samt uklarhed omkring processer i organisationen.

Og nej – et voldsomt sygefravær grundet stress kan man ikke rekruttere sig ud af, det er nemlig ikke de stressramte medarbejdere, det er galt med, det er ofte en uklar ledelse og en generel usikkerhed i organisationen, der bærer skylden.
Bearbejdes ledelsesstilen ikke fra toppen, vil det blot medføre endnu flere sygemeldinger og en mulig medarbejderflugt, hvilket kan være langt mere alvorligt for enhver virksomhed, der lever af medarbejdernes knowhow.

Mistrivsel, stress og sygefravær er et symptom på hele virksomhedens trivsel. Behandler man udelukkende de symptombærende medarbejdere, opnår man aldrig en virksomhed i balance og dermed en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel.

Målrettet indsats skaber resultater
For at løse virksomhedens trivselsproblematik bør organisationens ledelse fra top til bund gå forrest i en undersøgelse, der afdækker virksomhedens styrker og svagheder, samt medvirker til at implementere og gennemføre en efterfølgende indsats. En indsats der f.eks. kunne bestå af ledersparring, fyraftensmøder for alle medarbejdere, sparring af HR samt udarbejdelse af en stresspolitik.

For at opnå trivsel blandt virksomhedens medarbejdere, kræves en god og støttende ledelse, der kan skabe sammenhæng og klarhed i organisationens roller, ansvar og mål samtidig med at både ledere, medarbejdere og HR klædes på til at kunne håndtere den stress, der allerede måtte være i organisationen.

Men vigtigst er det, at den øverste ledelse tager ansvar for virksomhedens og medarbejdernes trivsel og bestræber sig for at lytte og lære samt evner at agere på en konstruktiv måde til gavn for alle.

En organisation i trivsel afspejles nemlig ofte direkte på bundlinjen.

Med venlig hilsen
Susan Espersen
Eksamineret stress- og organisations coach

Har du spørgsmål til artiklen eller vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte coach Susan Espersen på telefon 40 81 08 85 eller mail: espersenogpartnere@gmail.com